خاطرات ودل نوشته های من

از دوازهم تا پانزدهم خرداد رو با دوستای خانوادگی به دیدن یاسوج وسپیدان واطراف اونها اختصاص دادیم ویه مهمانسرای تفریحی رو برای استراحت واقامت شب انتخاب کردیم............ باز دامنه های زاگرس .........

ساعت ۷ عصر رسیدیم یاسوج وبه دیدن ابشار یاسوج رفتیم منطقه با صفایی بود ولی انتظار من رو از دیدن یه ابشار بر اورده نکرد .......شام رو اونجا خوردیم و به طرف سپیدان حرکت کردیم وبعد از اون به مجتمع تفریحی برای گذروندن شب واستراحت رفتیم این مجتمع مخصوص برف بازی واسکی در زمستانه برا همین پر بود از ماشین های برف روب و موتور وماشین برفی اما الان به درد ما نمیخوردن چون برفی در کار نبود ما هم از اسبها ودوچرخه ها وموتور چهار چرخش استفاده کردیم ........

ابشار مار گونه در ۳۵ کیلومتری تفریح گاه بود که ما به خاطر دیدن اون رفته بودیم ....نسبت به ابشارهای دیگه ای که دیده بودم واقعا زیبا وبا شکوه بود ومنطقه با صفایی در اطراف خودش داشت.....فکر میکنم حدود ۵۰ متری ارتفاع داشت اب از شکاف های کوه بیرون میومد وما رو حدود ۲ ساعتی مجذوب تماشای خودش کرده بود .......واقعا ابی گوارا داشت ......دوستم اومد نزدیک وگفت شرط میبندم نمیتونی بری با این لیوان یه بار مصرف از زیر ابشار اب بیاری وبخوری منم از خدا خواسته که یه دلیلی پیدا کنم برم زیر ابشار وخودم رو خنک کنم زود لیوان رو گرفتم وبا جیغ وداد رفتم ولیوانم رو پر کردم وخوردم ......ولی بقیه هم وقتی دیدن چقدر به من خوش گذشته اومدن  دنبالم .........

روز بعد رو به دیدن یه منطقه دیدنی نزدیک شیراز گذروندیم به نام غوره دون وعصر هم به تخت جمشید و موزه اون رفتیم که البته دیگه کم کم داره به یه مخروبه تبدیل میشه البته ایندگان ما میتونن قسمت های بزرگ وسالم اون رو تو کشور های اروپایی ببینن چون اونها ظاهرا اهمیت بیشتری به تاریخ ما میدن تا خودمون بازم دستشون درد نکنه ........

روز اخر هم به منطقه چشمه میش که پر از تاکستان ها وباغ ها وچشمه سار های باصفا ودیدنی بودگذشت ......

منطقه خوبی بود برای گذروندن این چند روز تعطیلی چون اهواز واقعا گرم شده و نمیشه زیاد بیرون رفت ....

 

 

+ الهام |